Metóda 5MD

Aj vy si najefektívnejšie zlepšujete angličtinu sledovaním filmov a seriálov v pôvodnom znení? Vďaka opakovaným sluchovým vnemom si osvojíte korektnú výslovnosť, schopnosť orientácie v plynulom texte a ukladanie slovnej zásoby do pamäti.

Softvér 5 minút denne je založený na tomto princípe. Učenie slovnej zásoby angličtiny prebieha prostredníctvom telefónneho automatu s AI lektorom (odbúrava stres z telefonátu s reálnym lektorom), ktorý prednesie sériu slovíčok podľa vybranej jazykovej úrovne a vyzve žiaka k ich zopakovaniu. Kritériom vyhodnotenia je čistota výslovnosti prednesených slovíčok. Celá výučba zaberie len 5 minút denne, prebieha podľa vami zvoleného času a vyžaduje iba mobilný telefón:)

Progres svojej ratolesti pritom máte naplno pod kontrolou. Po prihlásení do profilu sa zobrazí prehľad absolvovaných lekcií, počet bodov i štatistika úspešnosti.