Čo vás naučíme?

Pracujeme s 10 000 najpoužívanejšími výrazmi anglickej slovnej zásoby. Pre jednoduchšiu orientáciu v úrovniach postupujeme podľa učebníc, ktoré sa aktuálne používajú pri výučbe angličtiny v jednotlivých ročníkoch na základných školách.

Okrem plynulého naberania novej slovnej zásoby softvér zabezpečuje aj osvojenie správnej výslovnosti jednotlivých slov, o čo sa postarali nahrávajúci native speakri a špičková kvalita nahrávok.