Referencie

“Najlepší produkt na učenie slovnej zásoby.” (ABC, učiteľka AJ na ZŠ) “Školský prospech mojej dcéry sa zlepšil o dva stupne.” (XYZ, rodič) “Veľmi efektívny a inovatívny prístup k výučbe.” (DEF, vysokoškolský profesor AJ)

5 minút denne je unikátny slovenský produkt, za ktorým stojí tím odborníkov z najväčšieho slovenského portálu pre učiteľov – zborovna.sk a z odborného vydavateľstva Taktik.

Projekt bol testovaný na vzorke xxx škôl // študentov. Za svoju kvalitu už získal vyše 10 000 odporúčaní od učiteľov ZŠ. Vedomosti a známky si v ňom zlepšilo vyše 40.000 detí z vyše 1000 základných škôl. Aktuálne využíva 5 minút denne viac ako 1.000 žiakov zo Slovenska a z Česka.