Zázračné slovíčka

Ovládať 12 anglických časov je síce pekná vedomosť, ale takmer nevyužiteľná v praktickom živote. Množstvo absolventov jazykových škôl trpí klasickou “preinformovanosťou” z gramatiky a okrajovo používanej slovnej zásoby angličtiny, a tak ju v praxi takmer vôbec nevyužíva. Gramaticky správne pritom hovoria len 2% rodených Britov. Vyhnite sa bežným stereotypom vo výučbe angličtiny a nasmerujte vzdelávanie svojho dieťaťa tým najefektívnejším smerom - k učeniu slovnej zásoby! Predstavujeme vám 5 minút denne - interaktívny softvér špeciálne vyvinutý na zážitkové učenie slovnej zásoby AJ pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. 5 minút denne vás krok za krokom prevedie najpoužívanejšou slovnou zásobou angličtiny, a to zábavnou a motivujúcou formou. Garantuje zlepšenie tvorivých schopností, predstavivosti, znalosti jazyka i školského prospechu.