Metóda 5MD

Aj vy si najefektívnejšie zlepšujete angličtinu prostredníctvom filmov a seriálov v pôvodnom znení? Opakované sluchové vnemy zabezpečujú osvojenie korektnej výslovnosti slova, správnu orientáciu v plynulo hovorenom texte a uchovávanie slovnej zásoby do pamäti.

Softvér 5 minút denne je založený na tomto princípe. Učenie slovnej zásoby angličtiny prebieha prostredníctvom telefónneho automatu (odbúrava stres z telefonátu s reálnym lektorom), ktorý prednesie sériu slovíčok podľa vybranej jazykovej úrovne a vyzve žiaka k ich zopakovaniu. Kritériom vyhodnotenia je čistota výslovnosti prednesených slovíčok. Celá výučba zaberie len 5 minút denne, prebieha podľa vami zvoleného času a vyžaduje iba mobilný telefón:)

Progres svojej ratolesti pritom máte plne pod kontrolou. Po prihlásení do profilu sa zobrazí prehľad absolvovaných lekcií, počet bodov i štatistika úspešnosti.