Zázračné slovíčka

Ovládať 12 anglických časov je síce pekná vedomosť, ale takmer nevyužiteľná v praktickom živote. Množstvo absolventov jazykových škôl trpí klasickou “preinformovanosťou” z gramatiky a okrajovo používanej slovnej zásoby angličtiny, a tak ju v praxi takmer vôbec nevyužíva. Gramaticky správne pritom hovoria len 2% rodených Britov. Vyhnite sa bežným stereotypom vo výučbe angličtiny a nasmerujte vzdelávanie svojho dieťaťa tým najefektívnejším smerom - k učeniu slovnej zásoby! Predstavujeme vám 5 minút denne - interaktívny softvér špeciálne vyvinutý na zážitkové učenie slovnej zásoby AJ pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. 5 minút denne vás krok za krokom prevedie najpoužívanejšou slovnou zásobou angličtiny, a to zábavnou a motivujúcou formou. Garantuje zlepšenie tvorivých schopností, predstavivosti, znalosti jazyka i školského prospechu.


Metóda 5MD

Aj vy si najefektívnejšie zlepšujete angličtinu prostredníctvom filmov a seriálov v pôvodnom znení? Opakované sluchové vnemy zabezpečujú osvojenie korektnej výslovnosti slova, správnu orientáciu v plynulo hovorenom texte a uchovávanie slovnej zásoby do pamäti.

Softvér 5 minút denne je založený na tomto princípe. Učenie slovnej zásoby angličtiny prebieha prostredníctvom telefónneho automatu (odbúrava stres z telefonátu s reálnym lektorom), ktorý prednesie sériu slovíčok podľa vybranej jazykovej úrovne a vyzve žiaka k ich zopakovaniu. Kritériom vyhodnotenia je čistota výslovnosti prednesených slovíčok. Celá výučba zaberie len 5 minút denne, prebieha podľa vami zvoleného času a vyžaduje iba mobilný telefón:)

Progres svojej ratolesti pritom máte plne pod kontrolou. Po prihlásení do profilu sa zobrazí prehľad absolvovaných lekcií, počet bodov i štatistika úspešnosti.


Ako to funguje?


Čo Vás naučíme?

Pracujeme s 10 000?(číslo) najpoužívanejšími výrazmi anglickej slovnej zásoby. Pre jednoduchšiu orientáciu v úrovniach postupujeme podľa učebníc, ktoré sa aktuálne používajú pri výučbe angličtiny v jednotlivých ročníkoch na základných školách. Okrem plynulého naberania novej slovnej zásoby softvér zabezpečuje aj osvojenie správnej výslovnosti jednotlivých slov, o čo sa postarali nahrávajúci native speakri a špičková kvalita nahrávok.


Referencie

“Najlepší produkt na učenie slovnej zásoby.” (ABC, učiteľka AJ na ZŠ) “Školský prospech mojej dcéry sa zlepšil o dva stupne.” (XYZ, rodič) “Veľmi efektívny a inovatívny prístup k výučbe.” (DEF, vysokoškolský profesor AJ)

5 minút denne je unikátny slovenský produkt, za ktorým stojí tím odborníkov z najväčšieho slovenského portálu pre učiteľov – zborovna.sk a z odborného vydavateľstva Taktik.

Projekt bol testovaný na vzorke xxx škôl // študentov. Za svoju kvalitu už získal vyše 10 000 odporúčaní od učiteľov ZŠ. Vedomosti a známky si v ňom zlepšilo vyše 40.000 detí z vyše 1000 základných škôl. Aktuálne využíva 5 minút denne viac ako 1.000 žiakov zo Slovenska a z Česka.

Zaregistrujte svoje dieťa do zážitkového domáceho učenia!

Chcete sa pripojiť k viac ako 40.000 rodičom a zlepšiť vedomosti a prospech svojmu dieťaťu? Vzdelanie je najlepšia investícia do budúcnosti vášho dieťaťa. Umožnite svojmu dieťaťu zábavné a rýchle učenie a lepšie známky len za 1€ na mesiac.